+358 40 540 8132info@mapos.fi

Asiakkaitamme

Suomalainen kirjakauppa – Ketjuohjauksen kehittäminen myymäläverkostossa

Suomalainen Kirjakauppa on Suomen suurin kirjakauppaketju, jolla on Suomessa 57 myymälää 42 paikkakunnalla. Suomalainen Kirjakauppa kuuluu Otava-konserniin.

Suomalaisen Kirjakaupan haasteina olivat epätietoisuus esillepano-ohjeistusten noudattamisesta ketjun myymälöissä sekä kampanjapalautteiden hallinta. Ketjumarkkinoinnilla ei ollut selkeää näkymää siihen, miten erilaiset esillepanot ja kampanjavalmistelut olivat käytännössä hoidettu eri myymälöissä. Myös kampanjoiden jälkeen sähköpostitse kerätyt ja excel-tiedostoihin kootut palautteet aiheuttivat paljon manuaalityötä.

Toteutimme Suomalaiselle Kirjakaupalle Mapos-ratkaisun ketjuohjauksen tehostamiseen ja kampanjapalautteiden keskitettyyn hallintaan.

Suomalaisen Kirjakaupan myymälöissä kampanjaesillepanot pitää rakentaa kolmen päivän aikana. Sen jälkeen esillepanot kuvataan ja kuvat sekä kampanjaraportti syötetään Mapokseen.

Ostosta, myynnistä, markkinoinnista ja esillepanoista vastaavat näkevät omasta seurantaliittymästään yhdellä silmäyksellä, miten esillepanot ja raportoinnit edistyvät eri myymälöissä. Karttanäkymä, havainnolliset liikennevalot ja valokuvat myymälöistä visualisoivat raporttien ydintiedot nopeasti omaksuttaviksi. Myymälät hyödyntävät Maposia esillepanojen benchmarking-vertailuun, mikä edistää parhaiden käytäntöjen yleistymistä.

Kampanjoiden päättyessä Mapokseen syötetään palautteet ja kommentit kampanjasta. Näin kampanjapalautteet ovat läpikäytävissä vaivattomasti ja automaattisesti koottuina yhdestä lähteestä. Keskitetysti kootut ja arkistoidut palautteet tukevat myös seuraavien kampanjoiden suunnittelutyötä.

– Mapos on helpottanut työtämme ja tehostanut ketjuohjaustamme. Pystymme reagoimaan asioihin entistä nopeammin. Olemme myös pystyneet paikallistamaan ohjeistuksen ja myymälätyöskentelyn kipupisteitä. Olemme pystyneet vähentämään sähköpostin ja manuaalityön määrää, kiittelee markkinoinnin projektipäällikkö Anu Sauramaa Suomalaisesta Kirjakaupasta.